نام و نشان
گل زده/امتیاز
1. آرمان رمضانی 1
2. آرش رضاوند 1
3. علی دشتی 1